MM Prime TFI

działa w dwóch segmentach rynku

Segment nr 1

Zarządzanie funduszami

Usługi zarządzania funduszami skierowane są do Klienta, który chce powierzyć swoje środki profesjonalistom w celu realizacji odpowiedniej polityki inwestycyjnej zgodnie z własnymi oczekiwaniami.

MM Prime TFI gwarantuje zarządzanie funduszami inwestycyjnymi z nastawieniem na najwyższą stopę zwrotu przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa inwestycji.

Towarzystwo zapewnia także stałą opiekę nad środkami finansowymi Klienta i kompleksowe doradztwo w tym zakresie oraz pełną elastyczność w doborze rozwiązań dla najbardziej wymagających Inwestorów. Gwarancję najwyższych starań o zyski stanowi charakter wynagrodzenia pobieranego przez MM Prime TFI - kładziemy nacisk na wynagrodzenie mierzone stopą zwrotu dla Klienta (success fee) kosztem zdecydowanie niższej opłaty za zarządzanie.

Segment nr 2

Konsolidacja aktywów pod parasolem funduszu

Usługi konsolidacji aktywów skierowane są do Klienta, który chce zoptymalizować swoje przedsięwzięcia biznesowe bądź przygotować aktywa do sukcesji międzypokoleniowej.

MM Prime TFI S.A. wspiera przedsiębiorców w konstrukcji wehikułów inwestycyjnych, które od strony formalno-prawnej, finansowej i organizacyjnej wpływają na zoptymalizowanie procesów w spółkach Klienta. Na życzenie Klienta MM Prime TFI może przygotować wszystkie jego aktywa do sukcesji międzypokoleniowej.

Zarządzanie funduszem przez TFI
(stały kontakt z Klientem, opieka nad aktywami,
od strony formalno-prawnej i finansowej)
Analiza oczekiwań Klienta
Przygotowanie oferty
Zawarcie umowy inwestycyjnej
Finalizacja dokumentacji formalno-prawnej (statut funduszu, wycena aktywów, kwestie prawno-podatkowe)
Powołanie i rejestracja funduszu oraz emisja certyfikatów inwestycyjnych

Przewiń do góry