Dane Rejestrowe

MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

z siedzibą w Warszawie,
02-697 Warszawa
ul. Rzymowskiego 28
tel. +48 22 331 28 00
info@mmprimetfi.pl
www.mmprimetfi.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000405370, NIP 1080011637, REGON 145923175 Kapitał zakładowy: 687 270,60 PLN (opłacony w całości).