Nota prawna

Korzystanie z serwisu internetowego www.mmprimetfi.pl odbywa się zgodnie ze wskazanymi poniżej warunkami i oznacza wyrażenie zgody na poniższe warunki.

Zawartość niniejszego serwisu stanowi własność MM Prime TFI S.A. i jest chroniona prawem autorskim. Jakiekolwiek kopiowanie, przegrywanie bądź zwielokrotnianie zawartości niniejszego serwisu internetowego jest zabronione. MM Prime TFI S.A. ma prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w całości lub w części informacji zawartych w niniejszym serwisie.

Informacje i dane zawarte w niniejszym serwisie zostały udostępnione wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie stanowią one oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny, nie stanowią również usługi doradztwa finansowego, doradztwa inwestycyjnego a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej jak również nie mogą być tak traktowane.

MM Prime TFI S.A. dokłada należytej staranności, aby informacje i dane znajdujące się w serwisie, w tym w szczególności informacje i dane dotyczące prowadzonej działalności oraz zarządzanych funduszy inwestycyjnych, były aktualne i rzetelne. MM Prime TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędy, niedokładności lub braki w informacjach i danych zamieszczanych w niniejszym serwisie. W przypadku wykrycia takich usterek, MM Prime TFI S.A. dołoży wszelkich starań w celu niezwłocznego skorygowania informacji i danych. Serwis może zawierać odesłania do innych serwisów internetowych ("linki") niebędących własnością MM Prime TFI S.A. W takim przypadku MM Prime TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych.

Wykorzystywanie przez użytkownika informacji i danych zamieszczanych w niniejszym serwisie, jako przesłanek do podejmowania decyzji inwestycyjnych następuje tylko i wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność użytkownika.

Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w niniejszym serwisie mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w fundusze inwestycyjne zarządzane przez MM Prime TFI S.A. są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty całości lub części zainwestowanego kapitału.

Użytkownicy serwisu powinni mieć świadomość, iż z przyczyn technicznych niezależnych od MM Prime TFI S.A. dostęp do serwisu może zostać czasowo zawieszony bez wcześniejszego uprzedzenia. W związku ze specyfiką działania systemów elektronicznych nie jest możliwe wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich, w tym także zarażenia systemu informatycznego osoby korzystającej z serwisu internetowego wirusem komputerowym. MM Prime TFI S.A. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korzystaniem z serwisu internetowego.

Serwis internetowy www. mmprimetfi.pl wykorzystuje pliki "cookies”, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w: Polityka plików "cookies”.

Przewiń do góry