0% 4% 8% 12% 16%
01.2015 07.2015 01.2016 07.2016 01.2017 07.2017
4,11%
zysku
netto za ostatnie 12 m-cy
(wycena na dzień
2017-11-10)

Skorzystaj z naszej
oferty: