MM Prime TFI S.A.

to niezależne Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i tym samym jedna

z nielicznych instytucji stworzona w 100% z polskiego kapitału

Poznaj nas bliżej

Zakres
działalności

MM Prime TFI S.A. jako niezależne towarzystwo funduszy inwestycyjnych powstało ponad 9 lat temu z inicjatywy osób z wieloletnim doświadczeniem na rynku finansowym i zarządzania aktywami na poziomie ponad 2 mld EUR. MM Prime TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności nr DFI/II/4030/13/73/12/13/81/AS z dnia 29 października 2013 roku.

Towarzystwo nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej - jego założycielami są członkowie zarządu oraz rady nadzorczej spółki. Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy.