MM Prime TFI

Filozofia funduszy

MM Prime Solidny FIZ

Fundusz oferuje certyfikaty w drodze oferty publicznej. Oferta nabycia certyfikatów Funduszu jest kierowana do nie więcej niż 149 podmiotów. Więcej informacji na temat Funduszu dostępne w Towarzystwie.

MM Prime Efektywny FIZ

Fundusz oferuje certyfikaty w drodze oferty publicznej. Oferta nabycia certyfikatów Funduszu jest kierowana do nie więcej niż 149 podmiotów. Więcej informacji na temat Funduszu dostępne w Towarzystwie. 

 

MM Prime Long Term Growth Fund PL FIZ

Fundusz oferuje certyfikaty w drodze oferty publicznej. Oferta nabycia certyfikatów Funduszu jest kierowana do nie wiecej niż 149 podmiotów. Więcej informacji na temat Funduszu dostępne w Towarzystwie.

 

Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ

Podmiotem Zarządzającym portfelem Funduszu jest Michael / Ström Dom Maklerski Spółka Akcyjna. Fundusz oferuje certyfikaty w drodze oferty publicznej. Oferta nabycia certyfikatów Funduszu jest kierowana do nie więcej niż 149 podmiotów. Więcej informacji na temat Funduszu dostępne w Towarzystwie.