MM Prime TFI

Sukces naszych Klientów = sukces MM Prime TFI

W przypadku funduszy zarządzających zainwestowanym kapitałem celem jest:

maksymalizacja zysku przy odpowiednim zbilansowaniu poziomu ryzyka, co jest ściśle powiązane z systemem kalkulacji opłat za zarządzanie.

W przypadku prywatnych funduszy dedykowanych celem jest:

 • pewność kontynuacji biznesów zgodnie z wolą i wizją testatora (spadkodawcy),
 • możliwość pozyskania finansowania na dalszy rozwój firmy/firm,
 • większa płynność przedsiębiorstwa,
 • polepszenie zdolności obsługi zobowiązań – możliwość jeszcze lepszego wykorzystania długu w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • poprawa wskaźników finansowych w firmie,
 • łatwiejsze zarządzanie grupą spółek,
 • dywersyfikacja ryzyka prowadzonej działalności,
 • możliwość zachowania anonimowości przez właściciela funduszu,
 • ułatwienie pozyskiwania kapitału zewnętrznego (sprzedaż kolejnych serii certyfikatów, emisja obligacji),
 • zwiększenie przejrzystości i wiarygodności firmy lub grupy firm,
 • wykorzystanie tzw. dźwigni finansowej, poprzez możliwość zbycia certyfikatów objętych w ramach FIZAN-u.

Przewiń do góry