dr hab. Tomasz Cicirko

Przewodniczący Rady Nadzorczej MM Prime TFI S.A.

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Finansów w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Dyrektor Biura Rachunkowości Zarządczej i Płynności Finansowej Poczty Polskiej S.A.

Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zarządzania kapitałem banku i płynności finansowej przedsiębiorstw. Jest specjalistą w zakresie leasingu. Współpracuje z firmami konsultingowymi oraz prowadzi szkolenia z zakresu finansów przedsiębiorstwa i rachunkowości.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe obejmuje role kierownicze, w tym: w Wydziale Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym i Monitorowania w Bankowym Funduszu Leasingowym (PKO Leasing), w Wydziale Monitorowania i Zarządzania Kapitałem w Departamencie Controllingu i Informacji Zarządczej w BRE Bank S.A., funkcje Naczelnika w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Banku Pocztowego S.A.. Dodatkowo posiada wiedzę praktyczną nabytą podczas pełnienia funkcji członków rad nadzorczych.

W wolnym czasie uprawia turystykę wysokogórską, bieganie, a także fotografuje.

Paweł Lach

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej MM Prime TFI S.A.

Ukończył Wyższą Szkołę Biznesu w Nowym Sączu, specjalizacja: zarządzanie finansami. Uzyskał amerykański dyplom licencjata (Bachelor of Art) z National Louis University w Chicago.

W latach 2003-2005 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego na Europę oraz Pełnomocnika Zarządu amerykańskiej firmy Modesta Inc., w której był odpowiedzialny za współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania klientów. Od 2006 roku pracował w Open Finance S.A., najpierw na stanowisku Doradcy Finansowego, następnie awansował do kadry managerskiej. Od stycznia 2010 roku pełni funkcję Członka Zarządu amerykańskiej firmy Denaro Associates Inc., w której jest odpowiedzialny za sprzedaż i pozycjonowanie produktów finansowych w Europie Środkowo–Wschodniej. W 2011 roku rozpoczął tworzenie MM Prime TFI wraz z Maciejem Michalskim.

Prywatnie interesuje się nowymi technologiami, lotnictwem, historią oraz oddaje się swojej największej pasji - gotowaniu.

Jest akcjonariuszem MM Prime TFI S.A.

Łukasz Świerzewski

Członek Rady Nadzorczej MM Prime TFI S.A.

Ukończył Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Od ponad 15 lat związany z rynkiem finansowym. Był m.in. doradcą finansowym w Expander Sp. z o.o. i Open Finance S.A. Pełnił funkcję Private Banker w Noble Bank S.A. i funkcje kierownicze w Home Broker DF Sp. z o.o. Sp. k. oraz w Metrohouse S.A. W latach 2009 – 2015 zasiadał w Radzie Nadzorczej Drozapol-Profil S.A - spółki notowanej na GPW.

Pasjonat podróży - w szczególności kierunek Ameryka Łacińska.

Jest akcjonariuszem MM Prime TFI S.A.

Przewiń do góry