Paweł Lach

Członek Rady Nadzorczej MM Prime TFI S.A.

Ukończył Wyższą Szkołę Biznesu w Nowym Sączu, specjalizacja: zarządzanie finansami. Uzyskał amerykański dyplom licencjata (Bachelor of Art) z National Louis University w Chicago.

W latach 2003-2005 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego na Europę oraz Pełnomocnika Zarządu amerykańskiej firmy Modesta Inc., w której był odpowiedzialny za współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania klientów. Od 2006 roku pracował w Open Finance S.A., najpierw na stanowisku Doradcy Finansowego, następnie awansował do kadry managerskiej. Od stycznia 2010 roku pełni funkcję Członka Zarządu amerykańskiej firmy Denaro Associates Inc., w której jest odpowiedzialny za sprzedaż i pozycjonowanie produktów finansowych w Europie Środkowo–Wschodniej. W 2011 roku rozpoczął tworzenie MM Prime TFI wraz z Maciejem Michalskim.

Prywatnie interesuje się nowymi technologiami, lotnictwem, historią oraz oddaje się swojej największej pasji - gotowaniu.

Jest akcjonariuszem MM Prime TFI S.A.

Łukasz Świerzewski

Członek Rady Nadzorczej MM Prime TFI S.A.

Ukończył Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Od ponad 15 lat związany z rynkiem finansowym. Był m.in. doradcą finansowym w Expander Sp. z o.o. i Open Finance S.A. Pełnił funkcję Private Banker w Noble Bank S.A. i funkcje kierownicze w Home Broker DF Sp. z o.o. Sp. k. oraz w Metrohouse S.A. W latach 2009 – 2015 zasiadał w Radzie Nadzorczej Drozapol-Profil S.A - spółki notowanej na GPW.

Pasjonat podróży - w szczególności kierunek Ameryka Łacińska.

Jest akcjonariuszem MM Prime TFI S.A.

Małgorzata Biegaj

Członek Rady Nadzorczej MM Prime TFI S.A.

Biegły Rewident. Ukończyła Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, specjalizacja finanse i rachunkowość oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w zakresie finanse i rachunkowość przedsiębiorstw.

Dotychczasowe doświadczenie w rachunkowości i finansach, w tym ponad 10 lat w Ecovis System Rewident Sp. z o.o. jako Główny Księgowy Prowadzonych Przedsiębiorstw. Specjalizuje się w rewizji finansowej oraz konsolidacji sprawozdań finansowych.

Prywatnie miłośniczka czytania książek i pływania.

Przewiń do góry