Fundusze dedykowane Skontaktuj się z nami

Naszym Klientom umożliwiamy realizację zróżnicowanych celów biznesowych poprzez tworzenie dla nich indywidualnych prywatnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ).

Każdy taki fundusz jest dedykowany do konkretnego Klienta i dostosowany do jego potrzeb, doświadczenia i struktury majątku. Inicjatorem utworzenia prywatnego funduszu może być zarówno osoba fizyczna, jak i podmiot gospodarczy.

Klienci wybierają taką formę posiadanego majątku między innymi ze względu na poniższe udogodnienia:

  • WIĘKSZA WIARYGODNOŚĆ dla banków i innych uczestników rynku dzięki dużej przejrzystości funkcjonowania i zmniejszeniu ryzyka działalności;

  • PŁYNNOŚĆ FINANSOWA zwiększona dzięki pozostawieniu znacznych zysków w Funduszu;

  • BEZPIECZEŃSTWO wynikające z rygorystycznych zasad kontroli nad działalnością i finansami funduszu;

  • POUFNOŚĆ płynąca z anonimowości;

  • KORZYSTNIEJSZA SPRZEDAŻ FIRMY dla osób pozbywających się swojego biznesu, który budowali latami;

  • SUKCESJA MAJĄTKOWA czyli uproszczony transfer międzypokoleniowy;

Poza wymienionymi powyżej celami bardzo często Klienci poprzez utworzenie takiego FIZ powierzają profesjonalnym zarządzającym gotówkę, która jest inwestowana w instrumenty rynków kapitałowych w Polsce jak również na całym świecie w celu osiągnięcia zysków na przeprowadzonych transakcjach – zgodnie ze wspólnie ułożoną strategią inwestycyjną funduszu.

Zasady funkcjonowania, zakres nadzoru oraz odpowiedzialności wszystkich stron działających w otoczeniu takiego funduszu jest regulowany przepisami prawa – w tym prawa międzynarodowego. Sprawia to, że działanie takiego FIZ są przejrzyste i przewidywalne, a inwestor stale ma zagwarantowaną kontrolę właścicielską nad składnikami majątku znajdującymi się w takim funduszu.