31-08-2015

Tygodniowy komentarz MM Prime TFI S.A. - 31 sierpnia 2015 r

Podsumowanie tygodnia


W zeszłym tygodniu indeksy na właściwie wszystkich liczących się rynkach doświadczyły mocnego wzrostu zmienności. Bardziej obrazowo można sytuację na giełdach nazwać rollercoasterem. W poniedziałek katalizatorem do silnych spadków okazały się Chiny, gdzie reakcja na słaby indeks PMI z przemysłu przeszła najśmielsze oczekiwania. W ciągu dwóch dni spadek na Shanghai Composite sięgnął 15%, a cały tydzień giełda ta zakończyła deprecjacją o 8%. W poprawie nastrojów w dalszej części tygodnia pomogła interwencja Ludowego Banku Chin, który obniżył stopy procentowe, w tym stopę rezerwy obowiązkowej dla banków o 50 pb. Oczekuje się jeszcze kolejnych interwencji. Bardzo dobre dane o zrewidowanym PKB otrzymaliśmy z USA (wzrost o 3,7% w ujęciu annualizowanym), co przy względnie gołębim nastawieniu członków FOMC powinno owocować także wzrostem chęci do kupowania akcji przed wrześniowym posiedzeniem FOMC. Szansa na kontynuację hossy jest, ale trzeba przyznać, iż sesje z kilkuprocentowymi spadkami nie biorą się z niczego i pokazują, że jest problem (Chiny) i że w każdym momencie może on wybuchnąć. Dlatego ostrożność inwestorów będzie się jeszcze przez dłuższy czas utrzymywać.

Parkiety Europy Zachodniej odrobiły poniedziałkowe straty – DAX wyszedł na plus 1,8%, a CAC40 zwyżkował o 1%. Sztuka ta udała się także indeksom przy Wall Street, które zakończyły tydzień około 1-procentową zwyżką. Na tym tle dosyć słabo wygląda GPW. Tam na początku tygodnia mocno oberwały nie tylko duże spółki, ale także małe i średnie. Później odrabiały straty, ale ostatecznie duże i średnie spółki straciły blisko 2%, a małe zniżkowały o 1%. Potwierdza to tezę o relatywnej słabości GPW i możliwe, że przed wyborami parlamentarnymi sytuacja ta nie zmieni się. Dopiero rozwiązanie ryzyka politycznego, a dokładniej zdjęcie niepewności co do układu sił politycznych w Polsce i wypracowanie konkretnych rozwiązań dla sektora górniczego i bankowego może owocować powrotem zagranicy na nasz parkiet.

W tym tygodniu z danych makro warto zwrócić uwagę przede wszystkim na końcówkę tygodnia. We czwartek poznamy rezultaty posiedzenia EBC. Zmian stóp procentowych nie oczekuje się, ale istotne mogą być odniesienia do wzrostu niepewności, jakie prezes Draghi może poczynić podczas konferencji. Jeśli zostałyby one zinterpretowane jako zapowiedź dalszego luzowania ilościowego, powinny się też przełożyć na wzrosty na giełdach. Punktem tygodnia będą jednak dane z rynku pracy USA, a przede wszystkim zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. Naszym zdaniem tylko odczyt dużo wyższy od konsensusu mógłby spowodować spekulacje o podwyżce stóp w USA już we wrześniu. Oprócz powyższych warto jeszcze zwrócić uwagę na indeksy PMI i ISM dla usług i przemysłu z Europy i USA.


Analiza techniczna

Wykres 1. WIG20 w interwale dziennym. Źródło: Stooq

Podczas minionego tygodnia WIG20 miał wysoką zmienność. Końcowy jego wyniki, czyli spadek o 1,6%, może nie wyglądać zbyt dobrze, ale zauważmy, że kilkuprocentowy spadek i luka bessy pojawiły się w poniedziałek, a przez kolejne dni indeks mozolnie odrabiał straty. Aktualnie najbliższy opór znajduje się przy poziomie 2108 pkt. Jego pokonanie oznaczałoby zamknięcie luki bessy i zwiększyło prawdopodobieństwo wzrostu do 2200 lub 2300 pkt. Przebicie tego ostatniego poziomu byłoby też silnym potwierdzeniem zakończenia trendu spadkowego. To jednak na pewno nie będzie łatwe i przy wyżej wymienionych poziomach spodziewać się należy dużej walki popytu z podażą.
Wykres 2. PKN w interwale dziennym. Źródło: Stooq

Spółką tygodnia wybieramy PKN Orlen z racji formacji spadkowej, jaka pojawiła się na wykresie i może zapowiadać odwrócenie trendu wzrostowego. Chodzi o podwójny szczyt widoczny na wykresie, którego zasięg spadku zrealizował się już całkowicie, a kurs nie chce odbijać nawet w okresie wzrostowych sesji na WIG20. Powrót powyżej oporu na 80 PLN byłby korzystny dla byków, jednak będzie trudny do zrealizowania. Spadek tygodniowy rzędu prawie 14% rodzi niepokój o test wsparć na 70 i 63 PLN.

Autorzy: Zespół Zarządzający MM Prime TFI S.A.


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i treści w nim zawarte nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. MM Prime TFI S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w materiale informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Jednakże MM Prime TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ich prawdziwość oraz kompletność informacji, ani też za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszego materiału lub zawartych w nim informacji do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Wykorzystanie niniejszego materiału jako podstawy bądź przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje na wyłączne ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Niniejszy materiał udostępniany jest nieodpłatnie.

do pobrania:

Przewiń do góry