14-01-2022

Tygodniowy komentarz MM Prime TFI S.A. - 3 stycznia 2022 r.

Podsumowanie tygodnia


Końcówka tygodnia upłynęła na giełdach raczej w spokojnej atmosferze i zwyczajowo, gdy akurat nie ma czynników paniki rynkowej, udało się indeksom zazielenić. Kumulacja negatywnych informacji związanych z wariantem Omikron dotyczyła głównie zwiększeniu zakażeń, a niekoniecznie śmiertelności. W USA tematu zamknięcia gospodarki nie ma, jedynie bardziej panicznie reaguje Azja, co w przyszłości może generować kolejne problemy w łańcuchach dostaw. To jednak nie był temat, który spędzał sen z powiek inwestorom w końcówce roku. Teraz tematem nr 1 jest walka z inflacją. Z jednej strony to równa się ostrzejszej polityce pieniężnej, z drugiej jednak generalnie inflacyjne środowisko jest korzystne dla rynku akcji. Końcówka roku na Wall Street była udana – S&P500 wzrósł o 0,85%, zamykając się prawie na historycznym maksimum, a minimalnie stracił technologiczny NASDAQ, tym samym też nie pobił grudniowego maksimum ani ATH z końcówki listopada. W Europie DAX i CAC40 rosły o niecały 1%.

Na tym tle wynik GPW wyglądał bardzo dobrze. Zjawisko window dressing na mniej płynnym rynku było bardziej widoczne. WIG zyskał 1,73% i tym razem była to zasługa już całego rynku, a więc szerokość wzrostów była bardzo dobra. Prawie 2% zyskały przy tym małe spółki, gdzie stosunkowo łatwiej jest wygenerować popyt podbijający kurs. W skali całego roku wzrost WIG-u wyniósł 21,5%, z czego najwięcej urosły średnie spółki – o ponad 33%. Małe spółki skończyły rok z 24,6% zyskiem, natomiast najsłabszy był WIG20, gdzie aprecjacja wyniosła tylko 14,3%. Zdecydowanym wygranym tego roku był sektor bankowy. Ze spółek dotkniętych przez pandemię na uwagę zasługuje niebywały, bo aż 107-procentowy wzrost ceny akcji LPP, które jeszcze wzmocniło swoją pozycję na rynku i znacznie przyspieszyło z rozwojem e-commerce. Na drugim biegunie znajduje się gaming. Wysoka baza z 2020 r., problemy największego CD Projektu (ale także przeceny globalnych peersów), absurdalne wyceny małych studiów przyczyniły się do słabego performance w ubiegłym roku.

Po dwóch tygodniach iście wakacyjnych jeśli chodzi o dane makro, ten tydzień przyniesie już zdecydowanie dużo informacji. Publikowane już dla strefy euro i USA indeksy PMI dla przemysłu nie zaskoczyły, za to dla Polski i Węgier zaskoczenie było duże i pozytywne. Natomiast dla GPW kluczowa jest jutrzejsza decyzja RPP o stopach procentowych, a także konferencja prezesa NBP dzień później. Z danych makro jeszcze warto zwrócić uwagę na serię usługowych PMI dla państw strefy euro oraz indeks ISM dla usług z USA, a także na szacunek inflacji HICP dla całej strefy euro za grudzień, gdyż to ważna przesłanka dla EBC na drodze do normalizacji polityki pieniężnej. Na koniec tygodnia poznamy też ważny raport z amerykańskiego rynku pracy – stopę bezrobocia oraz zmianę zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w grudniu.

MM Prime TFI


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i treści w nim zawarte nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. MM Prime TFI S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w materiale informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Jednakże MM Prime TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ich prawdziwość oraz kompletność informacji, ani też za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszego materiału lub zawartych w nim informacji do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Wykorzystanie niniejszego materiału jako podstawy bądź przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje na wyłączne ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Niniejszy materiał udostępniany jest nieodpłatnie.

Przewiń do góry