25-11-2019

Tygodniowy komentarz MM Prime TFI S.A. - 25 listopada 2019 r.

Podsumowanie tygodnia


Każda seria ma kiedyś swój koniec. W weekend serię kolejnych meczów z golem w Bundeslidze przerwał Robert Lewandowski (jego licznik zatrzymał się na 11 z rzędu ligowych meczach z golem), a w minionym tygodniu serię 6 tygodni wzrostowych z rzędu przerwał indeks S&P500. Rynek mógł niepokoić się o przedłużające się spory na linii USA-Chiny, ale po weekendzie sytuacja nieco się uspokoiła. Tweety Trumpa donoszą, że Chiny chcą podpisać umowę i to im bardziej zależy. Plotki natomiast głoszą, że gdyby się to szybko nie udało, Biały Dom gotowy będzie przedłużyć termin podwyższenia ceł. Skala spadku była i tak minimalna, biorąc pod uwagę wcześniejsze wzrosty. S&P500 spadł o 0,33%, a główne europejskie indeksy zniżkowały o 0,6-0,8%. Wydaje się, że aby źródłem korekty na Wall Street faktycznie mógł być jeszcze temat wojny handlowej, musiałoby dojść do zerwania negocjacji grożącego eskalacją konfliktu, bowiem przeciąganie status quo na nikim już nie robi wrażenia. Na tym tle negatywnie wyróżniała się Warszawa, a szczególnie duży spółki – WIG20 spadł o 2,04%, natomiast mWIG40 tylko o 0,3%, a sWIG80 zyskał 0,5%. Jednak to i tak jest tylko przedłużenie trendu bocznego. 

GPW tymczasem pozostaje rynkiem relatywnie słabym, niekorzystającym na hossie na rynkach rozwiniętych. Spływające z polskiej gospodarki dane coraz częściej rozczarowują, a w środowisku ultraluźnych polityk pieniężnych prowadzonych przez główne banki centralne świata, strategia braku zmian stóp przez RPP nie jest czynnikiem przyciągającym kapitał. Także pierwsze informacje o stopie partycypacji w programie PPK na poziomie 40% są rozczarowujące. W przypadku dużych spółek jednak przeważały spadki prowokowane przez ogólnie gorsze makro (spadek marż rafineryjnych negatywnie wpłynął na kursy akcji Orlenu i Lotosu) lub gorsze wyniki, jak miało to miejsce w przypadku Tauronu, który tydzień zakończył spadkiem o ponad 6%. Lepsze od oczekiwań wyniki pozwoliły natomiast urosnąć o 2,8% węglowej JSW, jednak ta dalej ma problem z plasowaniem produkcji węgla na rynku. W końcówce sezonu wyników po dużych spółkach widać właśnie to, że brakuje lokomotyw mogących na bazie dobrych wyników i perspektyw wyciągnąć indeks WIG20 w górę na koniec roku.

W tym tygodniu opublikowane zostały już odczyty sprzedaży detalicznej z Polski (wynik 5,4% r/r jest nieco lepszy od konsensusu 5,1%, ale zdaniem większości ekonomistów nie będzie on miał znaczenia w kontekście decyzji RPP) oraz indeksu Ifo z Niemiec, który wyniósł 95 pkt, dokładnie spełniając oczekiwania rynku. Dziś jeszcze opublikowany zostanie indeks Dallas Fed dla przemysłu. W dalszej części tygodnia warte uwagi będą indeksy obrazujące koniunkturę na amerykańskim rynku nieruchomości, rewizja PKB za III kw. oraz indeks Chicago PMI, a także szacunki inflacji konsumenckiej za listopad dla Niemiec, Francji, Hiszpanii czy całej strefy euro.

MM Prime TFI


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i treści w nim zawarte nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. MM Prime TFI S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w materiale informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Jednakże MM Prime TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ich prawdziwość oraz kompletność informacji, ani też za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszego materiału lub zawartych w nim informacji do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Wykorzystanie niniejszego materiału jako podstawy bądź przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje na wyłączne ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Niniejszy materiał udostępniany jest nieodpłatnie.

Przewiń do góry