11-10-2021

Tygodniowy komentarz MM Prime TFI S.A. - 11 października 2021 r.

Podsumowanie tygodnia


Pierwszy pełny tydzień października zakończył się dla indeksu S&P 500 wzrostowo, odnotowując tygodniowy wynik 4391 punktów, czyli +0,8% w skali tygodnia. Od początku roku indeks zyskuje 17%. Wzrostom towarzyszyło złagodzenie poprzednich, negatywnych, informacji; w przypadku rynku chińskiego pomagały informacje o sprawnej restrukturyzacji Evergrande, których nie zepsuły nawet informacje o coraz dłuższych przestojach w chińskich fabrykach (spowodowanych brakiem dostaw energii). Dodając do tego przegłosowane przez amerykańskich ustawodawców porozumienie w sprawie przedłużenia podwyższonego limitu zadłużenia oraz słabe dane dotyczące zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w USA (194tys. wobec 500tys. prognozowanych), całość składa się w obraz dalszej potrzeby fiskalnego i monetarnego wspierania amerykańskiej gospodarki.

W składzie indeksu najbardziej rosły sektory energii (+5%) oraz finansowy (+2,3%). Spadały jedynie trzy sektory; nieruchomości (-0,8%), opieki zdrowotnej (-0,3%) oraz usług komunikacyjnych (-0,1%). Spółki z sektora energii rosną dzięki rosnącym cenom ropy; pośród najmocniej zyskujących znalazła się spółka Philips 66 (+13%), dla której szereg analityków podniósł swoje rekomendacje. W przypadku sektora nieruchomości najmocniej spadał Equinix (-4,9%); Credit Suisse obniżył rating inwestycyjny spółki, uzasadniając to rosnącą presją ze strony łańcuchów dostaw i podnoszącymi się stopami procentowymi.

Nieznacznie rosły również indeksy z Europy. Niemiecki DAX wzrósł o  0,33%. Negatywnie do jego wyniku przyczynił się sektor motoryzacyjny (coraz dłuższe przestoje produkcyjne), gdzie najbardziej traciły akcje Volkswagena (-3,46%), a wszystkie inne również traciły. Pozytywnie z kolei przyczyniły się banki, gdzie Deutsche Bank rósł o 2,32%. Z kolei francuski indeks rósł 0,65%, pomimo strat generowanych również przez sektor motoryzacyjny.

W minionym tygodniu zdecydowanie lepiej radził sobie WIG20; odnotował wzrost o 3,58%, uzyskując na koniec tygodnia wysokie 2411 punktów. Tydzień był przede wszystkim wyjątkowo pozytywny dla notowań banków, dzięki podwyższonej na posiedzeniu decyzyjnym RPP podstawowej stopie procentowej, z 0,1% do 0,5%. W efekcie rosły notowania banków Pekao (+10,28%), Santander (+9,85%), PKO BP (+6,83%), a także mającego częściową ekspozycję na banki PZU (+5,63%). Mocne wzrosty odnotował również sektor energetyczny, z kolei jedynym większym przegranym był LPP; spółka zakomunikowała duże problemy z utrzymaniem dostaw produktów z Azji oraz presję na marże, co wywołało istotny spadek notowań akcji spółki o 10,56%.

Rozpoczynający się tydzień nie będzie obfity w ważne dane makroekonomiczne. Szereg państw przedstawi swoje wstępne odczyty inflacyjne za wrzesień. Z ważniejszych wskazać można odczyty inflacyjne z USA, które zakomunikowane zostaną we środę. Inny ważny odczyt dotyczyć będzie sierpniowej produkcji przemysłowej w Strefie Euro; tutaj uwidocznić się mogą efekty coraz większych przestojów produkcyjnych europejskiego przemysłu.

MM Prime TFI


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i treści w nim zawarte nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. MM Prime TFI S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w materiale informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Jednakże MM Prime TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ich prawdziwość oraz kompletność informacji, ani też za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszego materiału lub zawartych w nim informacji do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Wykorzystanie niniejszego materiału jako podstawy bądź przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje na wyłączne ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Niniejszy materiał udostępniany jest nieodpłatnie.

Przewiń do góry