14-01-2022

Tygodniowy komentarz MM Prime TFI S.A. - 10 stycznia 2022 r.

Podsumowanie tygodnia


Pierwszy tydzień nowego roku to przede wszystkim reakcja inwestorów na perspektywę szybszego zaostrzenia polityki monetarnej w USA. Wskazują na to zapisy rozmów członków amerykańskiego banku centralnego i dane makroekonomiczne – rosnąca inflacja i malejące bezrobocie. W odpowiedzi zaczęły rosnąć rentowności obligacji skarbowych USA, w przypadku 10-latek do poziomu 1,80%. Takie skoki rentowności powodują często rotację na rynku akcyjnym, ze spółek wzrostowych do cyklicznych spółek fundamentalnych. Spadały więc notowania spółek technologicznych, lepiej zachowywały się kursy banków, koncernów paliwowych i energetycznych oraz przemysłowych. Amerykańskie indeksy traciły: S&P500 -1,9%, NASDAQ -4,5%. Europejskie giełdy, jako mniej obciążone firmami IT, raczej zyskiwały: DAX +0,4%, CAC40 +0,9%, WIG +2,2%.

Taka rotacja w ciągu ostatniego roku miała miejsce kilka razy: np. w lutym-marcu 2021 r. czy we wrześniu 2021 r. Za każdym razem spadki NASDAQ były raczej krótkotrwałe i średnio korekta od szczytu wynosiła 8%. W tym czasie WIG zachowywał się wyraźnie lepiej. Po korektach jednak następowało odbicie notowań spółek technologicznych, nawet pomimo dalszych wzrostów rentowności amerykańskich obligacji. Nie wiadomo oczywiście, czy historia się powtórzy.

Wśród polskich największych spółek prym wiodło JSW rosnące o 10,0% dzięki kolejnym szczytom na cenach węgla koksowego. Rynek jednak jest bardzo nieufny co do dalszych perspektyw spółki i coraz mniej chętnie kupuje akcje JSW przy kolejnych falach hossy surowcowej. Mocno rosły także paliwowe Lotos (+8,1%) i PKN (+7,4%), a tuż za nimi odzieżowe LPP (+6,4%). Największe spadki dotknęło Dino (-5,5%) i Assceco Poland (-4,2%).

W tym tygodniu duże znaczenie dla rynków będzie miał środowy odczyt inflacji w USA za grudzień. Spodziewany jest jej wzrost to 7,1% rdr. W piątek zaś poznamy podobne raporty, ale dla kilku państw europejskich, w tym Polski. Zaczyna się też sezon publikacji finansowych wyników kwartalnych w USA, oczekuje się dalszych wzrostów zysków.


MM Prime TFI


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i treści w nim zawarte nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. MM Prime TFI S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w materiale informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Jednakże MM Prime TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ich prawdziwość oraz kompletność informacji, ani też za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszego materiału lub zawartych w nim informacji do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Wykorzystanie niniejszego materiału jako podstawy bądź przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje na wyłączne ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Niniejszy materiał udostępniany jest nieodpłatnie.

Przewiń do góry