01-12-2014

Tygodniowy komentarz MM Prime TFI S.A. - 1 grudnia 2014

Podsumowanie tygodnia


W ubiegłym tygodniu zaskoczyć negatywnie mogły odczyty z USA, czyli gospodarki szybko wychodzącej z kryzysu gospodarczego, gdzie wiele parametrów jak rynek pracy czy aktywność w przemyśle powróciła do przedkryzysowych wartości. Jedynie historyczne dane – rewizja PKB za III kw. z 3,5 na 3,9% w ujęciu annualizowanym była pozytywna. Rozczarowały natomiast tak ważne odczyty jak zaufanie konsumentów, indeks Chicago PMI czy zamówienia na dobra trwałe z wyłączeniem środków transportu. Dla Wall Street jednak to nie problem, aby rosnąć – być może słabsze dane stanowią odroczenie momentu podwyżek stóp procentowych? Tak mogą je interpretować inwestorzy, szukając jednocześnie rozwiniętego, płynnego rynku, gdzie spółki w większej mierze pozytywnie zaskakują wynikami. W efekcie tego indeks S&P500 zanotował 6 z kolei dodatnie zamknięcie tygodnia, aczkolwiek plus był symboliczny (0,2%). Europejskie parkiety radziły sobie jeszcze lepiej. Lepszy indeks Ifo wywindował DAX-a na poziom +2,6% i dotyka on znów rekordowych okolic 10 tys. pkt. CAC40 i FTSE250 rosły o 1%.

Ponownie na tym tle wyniku GPW nie można zaliczyć do udanych. WIG20 stracił 0,1%, WIG250 bez zmian, a WIG50 zyskał za to 0,9%. Słabo radziła sobie energetyka, obciążona ryzykiem konieczności interwencji w górnictwie i przejmowania kopalń. Mimo wzrostu średnich spółek był to kolejny słaby tydzień w wykonaniu naszego parkietu, chociaż dane makro z polskiej gospodarki napłynęły dobre. Nieco lepsza od oczekiwań okazała się październikowa dynamika sprzedaży detalicznej. Finalny odczyt PKB za III kw. potwierdził odczyt wstępny z dynamiką na poziomie 3,3% r/r. Do tego struktura wzrostu, z przewagą popytu wewnętrznego, z wyraźnym przyspieszeniem konsumpcji prywatnej, sygnalizuje siłę polskiej gospodarki. Brak pozytywnego przełożenia na wyniki indeksów może być skorelowany z tym, że dane te zmniejszają szanse na grudniową obniżkę stóp procentowych (posiedzenie RPP już w tym tygodniu). W kontekście decyzji Rady ważny będzie jeszcze publikowany dziś indeks PMI dla przemysłu.

Zasadnym zaczyna być obawa, że potencjalny rajd Świętego Mikołaja ominie GPW, na której marazm zagości na dobre. Ryzykiem dla warszawskiego parkietu jest też to, że będzie podatny na globalną korektę na giełdach, mimo tego, że z wcześniejszych wzrostów mało korzystał. Motorem wzrostów indeksów w strefie euro jest też oczekiwanie na luzowanie polityki przez EBC, co mniej wspiera GPW z racji braku bycia bezpośrednim beneficjentem tych programów. W tym tygodniu jednak powinna być wrażliwa na dane z Europy i USA. Już dziś napłynie seria przemysłowych PMI i ISM z USA. W kolejnych dniach będą jeszcze indeksy dla sektora usług, posiedzenie EBC oraz miesięczne dane z amerykańskiego rynku pracy, gdzie może być widoczny wpływ listopadowego ataku zimy.

Analiza technicznaWykres 1. WIG20 w interwale dziennym. Źródło: Stooq

WIG20 zanotował tydzień niskiej zmienności, spadając o symboliczne 0,1%. Na plus dla byków można zaliczyć utrzymanie się powyżej 2400 pkt, natomiast na minus – kontynuację marazmu przy niewielkiej aktywności. Technicznie ten mały handel ma takie uzasadnienie, że WIG20 zbliża się do wybicia z formacji trójkąta, gdzie bezpośrednio przed wybiciem zwykle obroty maleją. Wybicie górą, wraz z pokonaniem oporu na 2476 pkt otworzy drogę 2560 pkt. Z kolei spadek poniżej 2385 pkt to wysokie prawdopodobieństwo zniżki do wsparć na 2350 lub 2300 pkt.
Wykres 2. Kernel w interwale dziennym. Źródło: Stooq

Kernel w przekroju całego tygodnia, po zaraportowaniu dobrych wyników, wzrósł aż o 19,2%. Ruch ten potwierdza budowanie nowej fali wzrostowej w krótkoterminowym trendzie zwyżkującym, jednak kluczowe jest sforsowanie oporu na 30 PLN. Po tak dużym wzroście, raczej nie odbędzie się to od razu, jednak jeśli cena wejdzie w fazę konsolidacji między 27 a 30 PLN, będzie to technicznie korzystne dla budowania bazy pod wybicie do 35 PLN. Obroty na ostatnich wzrostach rosły, co jest pozytywne dla byków. Jednak sygnały kupna zostaną zanegowane wraz ze spadkiem poniżej 27 PLN. Wówczas zamiast o większym trendzie wzrostowym, będzie można mówić jedynie o korekcie ABC długoterminowej struktury spadkowej.

Autorzy: Zespół Zarządzający MM Prime TFI S.A.


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i treści w nim zawarte nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. MM Prime TFI S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w materiale informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Jednakże MM Prime TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ich prawdziwość oraz kompletność informacji, ani też za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszego materiału lub zawartych w nim informacji do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Wykorzystanie niniejszego materiału jako podstawy bądź przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje na wyłączne ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Niniejszy materiał udostępniany jest nieodpłatnie.

do pobrania:

Przewiń do góry