24-08-2023

Weekly market comment - 21 August 2023

Podsumowanie tygodnia


Korekta na globalnych rynkach akcji trwa. Z jednej strony wyceny akcji cierpią przez wzrost rentowności obligacji, z drugiej przez negatywne informacje z chińskiej gospodarki. W rezultacie amerykański indeks S&P500 spadł o kolejne 2,1%, technologiczny NASDAQ o 2,6%, niemiecki DAX o 1,6%, francuski CAC40 o 2,4%. Polska nie oparła się przecenie: WIG -3,4%, WIG20 -4,3%, mWIG40 -1,3%, sWIG80 -1,6%.

Informacje dotyczące gospodarki USA są dosyć pozytywne: sprzedaż detaliczna rośnie rdr o 3,2%, a jeszcze mocniej w kategoriach dóbr wyższego rzędu: obroty restauracji rosną o 11,9% a sprzedaż online o 10,3%. Wskaźniki koniunktury PMI także sugerują poprawę warunków gospodarczych. Bezrobocie wciąż jest niskie. Oznacza to jednak, że rośnie ryzyko uporczywej inflacji, czyli wyższych stóp procentowych na dłużej. Stąd wzrosty rentowności obligacji, a właśnie one są głównym elementem czynnika dyskontowego, który używamy do urealniania oczekiwanych przyszłych zysków firm.

Jednocześnie szczególnie europejskie spółki mogą ucierpieć na narastających problemach chińskiej gospodarki. Otóż produkcja przemysłowa i sprzedaż przemysłowa rosną mniej od oczekiwań, analitycy obniżają prognozy wzrostu PKB. Kolejny duży deweloper bankrutuje. Chińskie władze zaś reagują zaskakująco powoli za pomocą stymulacji monetarnej i fiskalnej, mniej energicznie niż w poprzednich latach. Wytłumaczeniem jest bardzo wysoki poziom zadłużenia na poziomie firm i banków.

Wśród polskich spółek w WIG20 żadna nie zakończyła tygodnia na plusie. Najlepiej zachowały się akcje PGE -0,6% wobec postępów w tworzeniu NABE. Najwięcej straciły Cyfrowy Polsat -8,4% oraz Dino -8,2%, oba po rozczarowujących wynikach finansowych za 2 kwartał. Dużo, między -4% a 6,5%, traciły też banki, wobec kolejnych pomysłów na nadzwyczajne podatki (tym razem z Włoch) i dywagacje co do recesji w Polsce.

Najważniejsze wydarzenia ekonomiczne tygodnia to wstępne PMI w strefie euro i PMI w środę oraz wystąpienie Jerome Powella na sympozjum w Jackson Hole w piątek. Rynki spodziewają się kolejnych argumentów co do powagi problemu inflacyjnego i deklaracji zdecydowanej walki o stabilność cen.

MM Prime TFI


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i treści w nim zawarte nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. MM Prime TFI S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w materiale informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Jednakże MM Prime TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ich prawdziwość oraz kompletność informacji, ani też za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszego materiału lub zawartych w nim informacji do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Wykorzystanie niniejszego materiału jako podstawy bądź przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje na wyłączne ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Niniejszy materiał udostępniany jest nieodpłatnie.

 

Go to top