Contact

ul. Kłobucka 25
02-699 Warszawa

Tel.: +48 22 331 28 00
Fax: +48 22 468 89 18

info@mmprimetfi.pl

map

We will contact you within 48 hours


MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (02-699), ul. Kłobucka 25 (dalej „Towarzystwo”), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 1182) („Ustawa”) informuje, iż jest administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym. Na podstawie i na warunkach wskazanych w art. 32 Ustawy każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a w szczególności prawo do dostępu do danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz prawo do żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podane w formularzu kontaktowym dane osobowe będą przetwarzane przez Towarzystwo w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo podanych przeze mnie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu kontaktowym; Zaznaczenie tego pola jest wymagane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo podanych przeze mnie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Towarzystwa;

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Towarzystwa za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (sms, e-mail) informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

Grzegorz Sadło


Sales and Operation Director


Tel.: +48 664 939 206


g.sadlo@mmprimetfi.pl

Go to top