Contact

ul. Rzymowskiego 28
02-697 Warszawa

Tel.: +48 22 331 28 00
Fax: +48 22 468 89 18

info@mmprimetfi.pl

map

We will contact you within 48 hours


MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (02-690), ul. Bokserska 66 (dalej „Towarzystwo”) działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informuje, że:


>>> Czytaj więcej <<<

1. W przypadku, gdy wyrazi Pani/Pana zgodę na przetwarzania danych w celach marketingowych administratorem podanych danych osobowych jest MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (02-690), ul. Bokserska 66. Towarzystwo wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych, z którym można na skontaktować się:

a) listownie – pod adresem wskazanym powyżej

b) pocztą elektroniczną na adres: info@mmprimetfi.pl

c) poprzez formularz elektroniczny na stronie www.mmprimetfi.pl

2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

a) marketing produktów i usług własnych Towarzystwa – podstawą prawną przetwarzania danych jest wówczas Pani/Pana zgoda - art. 6 ust. 1 pkt a) RODO,

b) dane mogą być przetwarzane także w celach archiwalnych i statystycznych oraz ewentualnej ochrony przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest wówczas art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

3. Pani/Pana dane osobowych mogą zostać udostępnione funduszom zarządzanym przez Towarzystwo, depozytariuszom funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, dystrybutorom certyfikatów inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, podmiotom świadczącym usługi IT, usługi doradcze, podatkowe, prawne, audytorom, organom nadzorczym lub kontrolnym.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres czterech lat od daty wyrażenia zgody albo do czasu jej wycofania.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

6. W przypadku gdy Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie, co do którego zgoda była udzielona, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

8. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

9. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Towarzystwo podanych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu kontaktowym jest dobrowolne ale jest konieczne do udzielenia odpowiedzi przez Towarzystwo.

Niezależnie od praw, o których mowa powyżej przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo podanych przeze mnie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu kontaktowym; Zaznaczenie tego pola jest wymagane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo podanych przeze mnie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Towarzystwa;

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Towarzystwa informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na wskazane w niniejszym formularzu kontaktowym numer telefonu i adres e-mail;

Proszę o przesłanie dokumentów koniecznych do złożenia zapisu na certyfikaty funduszu wskazanego w treści wiadomości na adres e-mail wskazany w formularzu kontaktowym. Oświadczam, iż zostałem poinformowana/y, że Towarzystwo odmówi udostępnienia ww. dokumentów w przypadku jeśli oferta nabycia Certyfikatów Funduszu miałaby zostać skierowana do więcej niż 149 osób.

Grzegorz Sadło


Sales Director


Tel.: +48 664 939 206


g.sadlo@mmprimetfi.pl

Go to top