15-03-2023

Weekly market comment - 13 March 2023

Podsumowanie tygodnia


W zeszłym tygodniu byliśmy świadkami realizacji napięć związanych z zaostrzeniem polityki monetarnej przez banki centralne, a konkretnie w tym przypadku przez Fed. Upadłość amerykańskiego regionalnego banku Silicon Valley Bank pociągnęła za sobą kursy innych banków, także europejskich, i częściowo też firm z innych sektorów. Indeksy z USA straciły w tydzień najwięcej: S&P500 -4,6%, NASDAQ -4,7%. Francuski CAC40 spadł o -1,7%, niemiecki DAX o -1,0%, a nasz WIG o -1,1%. Co prawda WIG20 cofnął się o -2,3%, ale wyjątkowo dobrze zachowały się średnie spółki z mWIG40, rosnąc o +2,7%. Także sWIG80 zyskał +0,5%.

Drastyczne podwyżki stóp procentowych muszą negatywnie wpłynąć na gospodarkę. Oczywistym sektorem wrażliwym na koszt pieniądza jest budowlanka, co przypomniał rok 2008. Tym razem jednak wszyscy się tego spodziewali, więc spadek aktywności na rynku domów nie pociągnął za sobą poważniejszych konsekwencji. Jeszcze bardziej oczywiste, bo zapisane w każdym podręczniku ekonomii, jest ryzyko stopy procentowej w przypadku obligacji stałokuponowych. Najwyraźniej o tym zapomniano w rzeczonym SVB i w jego przypadku znów rozgrywamy scenariusz sprzed 15 lat – nagłe ujawnienie strat na aktywach na bilansie i odpływ depozytów. Tym razem jednak decyzja odpowiednich władz była dużo szybsza. Nie zdecydowano jednak o pełnym bail-out, uratowano jedynie depozyty klientów w każdej wysokości. Stracili akcjonariusze i obligatariusze, co pozostawia sporo ryzyka na rynku akcji w odniesieniu do innych banków. Tu jednak sektor wydaje się w dużo lepszej kondycji niż w czasie Wielkiego Kryzysu Finansowego, gdyż największe banki informują o poziomie zabezpieczeń stóp procentowych, które jest dosyć wysokie.

Wśród polskich największych polskich spółek najwięcej straciły notowania KGHM -7,2%, kontynuując korektę nietypowych wzrostów z przełomu roku. Na drugim miejscu w tej niechlubnej konkurencji jest kurs PKN, który spadł o -4,8% wobec zwiększonego ryzyka windfall tax. Na drugim biegunie znalazło się Dino zyskując +8,3%, bez jawnej przyczyny. Indeks średnich spółek pociągnięty został przede wszystkim przez zyskujące +24,% Benefit Systems, po publikacji świetnych wyników za 4 kw. 2022 r. i zapowiedzi ich poprawy w 2023 r.

W nadchodzącym tygodniu będziemy śledzić reakcję inwestorów wobec akcji innych banków w USA i Europie. Pojawienie się napięć w sektorze bankowym utrudnia ewentualne dalsze zacieśnienie monetarne bankom centralnym. Istotne wciąż jednak dla nich będą informacje o inflacji. We wtorek poznamy odczyt amerykańskiego CPI za luty


MM Prime TFI


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i treści w nim zawarte nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. MM Prime TFI S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w materiale informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Jednakże MM Prime TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ich prawdziwość oraz kompletność informacji, ani też za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszego materiału lub zawartych w nim informacji do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Wykorzystanie niniejszego materiału jako podstawy bądź przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje na wyłączne ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Niniejszy materiał udostępniany jest nieodpłatnie.

 Go to top