05-09-2016

Tygodniowy komentarz MM Prime TFI S.A. - 5 września 2016 r.

Podsumowanie


Miniony tydzień był bardzo bogaty w liczne odczyty makroekonomiczne, zwłaszcza ze Stanów. Te miały dać odpowiedź na pytanie: czy ostatnie jastrzębie komentarze przedstawicieli Fed znajdą swoje odzwierciedlenie w podwyżce stóp procentowych. Najnowsze dane nieco zawiodły, jednakże rynek w dalszym ciągu wierzy, że FOMC w najbliższych miesiącach postanowi zaostrzyć politykę monetarną. Z jednej strony pozytywnie zaskoczył odczyt indeksu Conference Board (101,1 pkt wobec oczekiwań na poziomie 96,9 pkt), natomiast z drugiej rozczarowała publikacja indeksu Chicago PMI (51,5 pkt względem prognoz na poziomie 54 pkt). Jednak wydarzeniem tygodnia była publikacja danych z amerykańskiego rynku pracy. Te potwierdziły jego siłę, lecz równocześnie okazały się niższe od prognoz. Zawiodła przede wszystkim zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym – 151 tys. wobec oczekiwań na poziomie 180 tys. Mimo wszystko niniejsze dane okazały się wsparciem dla dolara oraz amerykańskich indeksów giełdowych. W skali całego tygodnia, NASDAQ zwyżkował o 0,6%, a DJI i S&P500 wzrosły o 0,5%. Sentyment rynkowy sprzyjał również europejskim parkietom – francuski CAC40 wzrósł o 2,3%, niemiecki DAX o 0,9%, a brytyjski FTSE250 o 0,5%. Na szczególną uwagę zasługują także najnowsze dane ze strefy euro. Stopa bezrobocia w Eurolandzie wyniosła 10,1% w lipcu i była o 0,1 punktu procentowego wyższa od prognoz. Nieco niższy od oczekiwań okazał się również odczyt przemysłowego indeksu PMI – 51,7 pkt wobec 51,8 pkt.

Ubiegły tydzień nie był udany dla inwestorów z Książęcej – WIG20 zniżkował o 0,5%, sWIG80 o 0,4%, natomiast mWIG40 umocnił się o 0,6%. Inwestorzy poznali wzrost PKB w drugim kwartale 2016 roku, który wyniósł 3,1% rdr. Wynik potwierdza tezę, że w pierwszej połowie roku polska gospodarka rozwijała się wolniej od oczekiwań. Tymczasem przemysłowy indeks PMI wyniósł 51,5 pkt w sierpniu wobec 50,3 pkt w lipcu. W piątek zakończył się sezon wynikowy spółek notowanych na warszawskim parkiecie. Na wyróżnienie zasługuje Ciech, którego zysk w drugim kwartale zdecydowanie przewyższył prognozy analityków. Nie zawiodły także sprawozdania finansowe opublikowane przez Forte oraz PHN. Natomiast o sporym rozczarowaniu można mówić w kontekście wyników zaprezentowanych przez LPP, czy też Kruk.

W obecnym tygodniu w centrum uwagi inwestorów znajdą się banki centralne. Rada Prezesów EBC oraz RPP podejmą decyzje w sprawie stóp procentowych. Z kolei Fed opublikuje Beżową Księgę. Ponadto, warto zwrócić uwagę na najnowsze dane ekonomiczne, zwłaszcza ze strefy euro: usługowy indeks PMI, dynamikę sprzedaży detalicznej oraz wzrost PKB w drugim kwartale 2016 roku. Co więcej, w piątek Moody’s opublikuje przegląd ratingów dla Polski.

Analiza techniczna
Wykres 1. WIG20 w interwale dziennym. Źródło: Stooq

O ile ostatnie dni sierpnia przyniosły wzrosty indeksu największych polskich spółek, o tyle na początku września WIG20 został zdominowany przez stronę sprzedających. W efekcie w skali całego tygodnia, indeks zakończył tydzień na poziomie 1767 pkt i znalazł się zdecydowanie poniżej linii długoterminowego trendu spadkowego. Oscylator RSI pozostał neutralny, jednakże szybsza średnia krocząca przecięła od góry wolniejszą. W kolejnych dniach najprawdopodobniej zostanie potwierdzona formacja krzyża śmierci, mocnego sygnału sprzedaży. W rezultacie, prawdopodobieństwo dalszych spadków w kierunku poziomu 1700 pkt wydaje się naprawdę wysokie.Wykres 2. JSW w interwale dziennym. Źródło: Stooq

Na spółkę tygodnia wybraliśmy JSW, której walory w minionym tygodniu podrożały o 32%. Sprzyjający sentyment rynkowy był efektem podpisania przez spółkę ważnego porozumienia z obligatariuszami. Mimo wszystko warto podkreślić, że obecna sytuacja na rynku węgla oraz działania sanacyjne sprzyjają cenie akcji JSW, która znajduje się w wyraźnym trendzie wzrostowym. Niemniej jednak, oscylator RSI wskazał wykupienie rynku. Co więcej, wskaźnik utworzył negatywną dywergencję, toteż w najbliższym czasie nie można wykluczyć korekty.

Autorzy: Zespół Zarządzający MM Prime TFI S.A.


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i treści w nim zawarte nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. MM Prime TFI S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w materiale informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Jednakże MM Prime TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ich prawdziwość oraz kompletność informacji, ani też za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszego materiału lub zawartych w nim informacji do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Wykorzystanie niniejszego materiału jako podstawy bądź przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje na wyłączne ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Niniejszy materiał udostępniany jest nieodpłatnie.

do pobrania:

Przewiń do góry