11-10-2021

Tygodniowy komentarz MM Prime TFI S.A. - 20 września 2021 r.

Podsumowanie tygodnia


Zeszły tydzień ponownie nie pozwolił rynkom na wzrosty. Indeks S&P 500 tracił drugi tydzień z rzędu, kończąc z wynikiem 4432 punktów (-0,6%), z kolei od początku roku nadal zyskując 18%. Nie sposób wskazać jednoznacznej przyczyny spadków; do tej pory informacje dotyczące sytuacji związanej ze słabszym niż oczekiwane zatrudnienie w połączeniu z pozytywnie zaskakującą konsumpcją były dla amerykańskiego indeksu optymistyczne, obiecywały bowiem utrzymanie polityki pieniężnej na dotychczasowych torach. Jednakże tym razem przeważyły informacje negatywne, takie jak spodziewana, jednak negatywna rozpędzająca się kolejna fala pandemii, a także spadki na rynku Chińskim, gdzie dane o sprzedaży detalicznej oraz rynku nieruchomości były jednoznacznie negatywne. Najbardziej w amerykańskim indeksie cierpiały sektory związane z koniunkturą gospodarczą; materiały traciły 3,2%, sektor utilities (woda, prąd, gaz) tracił 3,1%, a sektor przemysłowy tracił 1,6%. Tylko dwa sektory wzrastały, a były to sektor energii (+3,3%) oraz wydatków uznaniowych (dóbr innych niż niezbędne) o nieznaczne 0,6%. Do wzrostów indeksu najbardziej przyczyniły się sektory nieruchomości (+4%) oraz opieki zdrowotnej (+1,7%), powyżej 1% rosły również sektory handlu detalicznego, utilities (woda, prąd, gaz) oraz wydatków uznaniowych. Największym poszkodowanym była spółka Eastman Chemical z branży chemicznej, która straciła 5,8% pod wpływem otrzymania obniżonej rekomendacji prognozującej gorsze wyniki za trzeci kwartał. Z kolei 11% zyskiwała spółka EOG Resources z sektora energii dzięki sprzyjającym rosnącym cenom ropy naftowej. Z sektora wydatków uznaniowych zyskiwał Ford (6,9%) pod wpływem informacji o inwestycjach w produkcję pojazdów elektrycznych oraz wyższemu od spodziewanego popytu na kluczowego pick-upa (Ford F-150).
Spadki udzieliły się także indeksom europejskim. Niemiecki DAX, który obecnie obejmuje już 40 spółek, zakończył tydzień z wynikiem -0,77%; główne obciążenie dla indeksu stanowiły spółki z sektora motoryzacyjnego, BMW i grupa VAG traciły ponad 2% każda, z kolei Continental rósł o 1,07%. Niemieckie banki odnotowały mieszane wyniki ze spadkiem 0,23% dla Deutsche Bank oraz wzrostem 1,17% dla Commerzbank. Z kolei francuski CAC tracił (-1,40%) głównie na bankach, spośród których największy spadek zanotował Credit Agricole (-1,77%). Główny przedstawiciel francuskiego sektora motoryzacji tracił jednak jeszcze większe 3,45%.

W zeszłym tygodniu WIG20 odnotował spadek w wysokości 1,17%, kończąc tydzień z wynikiem 2333 punktów, tym samym tracąc podobnie do zachodnich indeksów. Jeśli chodzi o główny polski indeks również można było zaobserwować szeroką korektę na notowaniach banków, które stanowią decydującą wagę w WIG20. Tracił każdy z banków, ponadto 7,37% traciło PZU, również mające udziały w bankach. Polskim bankom nie pomaga ostatnia decyzja RPP o utrzymaniu rekordowo niskich stóp procentowych. Pozostałe spółki charakteryzowały się mieszanymi odczytami w obrębie podobnych branż, na przykład JSW dalej dyskontowało wysokie ceny węgla koksującego zyskując 4,78%, podczas gdy KGHM spadał o 7,07%, podobnie Tauron rósł o 6,83% gdy PGE spadało o -0,10%. Mocno na plus wyróżniły się również Asseco Poland (+4,02%) oraz CD Projekt (+7,49%), któremu w końcu zaczyna sprzyjać poprawa sprzedaży Cyberpunka (gra z powrotem trafiła do PS Store).

Rozpoczynający się tydzień będzie obfitował w ważne dane ekonomiczne. Już dziś Polska opublikowała dane dotyczące produkcji przemysłowej za sierpień, które w skali rok do roku są świetne (+13,2%), jednakże w skali miesiąc do miesiąca są słabsze o 2,5%. Dane związane z przemysłem i usługami Strefy Euro, tyle że dotyczące wskaźników wyprzedzających PMI, przedstawione zostaną we środę, z kolei w przypadku USA dane te zostaną ukazane we czwartek. Jednak prawdopodobnie najbardziej wyczekiwaną publikacją jest środowy komunikat FOMC dotyczący decyzji w sprawie stóp procentowych w USA, jednak po przemówieniu Jerome’a Powella z Jackson Hole rynek spodziewa się jedynie gołębiego nastawienia.

MM Prime TFI


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i treści w nim zawarte nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. MM Prime TFI S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w materiale informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Jednakże MM Prime TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ich prawdziwość oraz kompletność informacji, ani też za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszego materiału lub zawartych w nim informacji do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Wykorzystanie niniejszego materiału jako podstawy bądź przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje na wyłączne ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Niniejszy materiał udostępniany jest nieodpłatnie.

Przewiń do góry