Investment funds

Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ

The results of the Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ (MM Prime Dynamic Fund)
Date Net Value (PLN) 1) ∆ (%)
2018-05-04 1025.65 2.57%
2018-04-30 1025.07 2.51%

1) Prezentowane dane dotyczą oficjalnych wycen certyfikatów Funduszu. Wartość Certyfikatu Netto oznacza wartość po odjęciu wszelkich kosztów i wydatków funduszu.

2) Dzień otwarcia ksiąg Funduszu. Powyższe dane maja charakter historyczny, stanowią opracowanie własne MM Prime TFI S.A. i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Go to top

The results of the Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ (MM Prime Dynamic Fund)
Date Net Value (PLN) 1) ∆ (%)
2018-05-04 1025.65 2.57%
2018-04-30 1025.07 2.51%
2018-03-29 1021.20 2.12%
2018-02-28 1016.48 1.65%

1) Prezentowane dane dotyczą oficjalnych wycen certyfikatów Funduszu. Wartość Certyfikatu Netto oznacza wartość po odjęciu wszelkich kosztów i wydatków funduszu.

2) Dzień otwarcia ksiąg Funduszu. Powyższe dane maja charakter historyczny, stanowią opracowanie własne MM Prime TFI S.A. i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Go to top

The results of the Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ (MM Prime Dynamic Fund)
Date Net Value (PLN) 1) ∆ (%)
2018-05-04 1025.65 2.57%
2018-04-30 1025.07 2.51%
2018-03-29 1021.20 2.12%
2018-02-28 1016.48 1.65%
2018-02-02 1012.62 1.26%
2018-01-31 1012.21 1.22%
2017-12-29 1007.65 0.76%
2017-11-30 1000.00 0.00%
2017-11-23 1000.00 0.00%

1) Prezentowane dane dotyczą oficjalnych wycen certyfikatów Funduszu. Wartość Certyfikatu Netto oznacza wartość po odjęciu wszelkich kosztów i wydatków funduszu.

2) Dzień otwarcia ksiąg Funduszu. Powyższe dane maja charakter historyczny, stanowią opracowanie własne MM Prime TFI S.A. i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Go to top

The results of the Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ (MM Prime Dynamic Fund)
Date Net Value (PLN) 1) ∆ (%)
2018-05-04 1025.65 2.57%
2018-04-30 1025.07 2.51%
2018-03-29 1021.20 2.12%
2018-02-28 1016.48 1.65%
2018-02-02 1012.62 1.26%
2018-01-31 1012.21 1.22%
2017-12-29 1007.65 0.76%
2017-11-30 1000.00 0.00%
2017-11-23 1000.00 0.00%

1) Prezentowane dane dotyczą oficjalnych wycen certyfikatów Funduszu. Wartość Certyfikatu Netto oznacza wartość po odjęciu wszelkich kosztów i wydatków funduszu.

2) Dzień otwarcia ksiąg Funduszu. Powyższe dane maja charakter historyczny, stanowią opracowanie własne MM Prime TFI S.A. i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Go to top

The results of the Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ (MM Prime Dynamic Fund)
Date Net Value (PLN) 1) ∆ (%)
2018-05-04 1025.65 2.57%
2018-04-30 1025.07 2.51%
2018-03-29 1021.20 2.12%
2018-02-28 1016.48 1.65%
2018-02-02 1012.62 1.26%
2018-01-31 1012.21 1.22%
2017-12-29 1007.65 0.76%
2017-11-30 1000.00 0.00%
2017-11-23 (fund inception date) 2) 1000.00 issue price 0.00%

1) Prezentowane dane dotyczą oficjalnych wycen certyfikatów Funduszu. Wartość Certyfikatu Netto oznacza wartość po odjęciu wszelkich kosztów i wydatków funduszu.

2) Dzień otwarcia ksiąg Funduszu. Powyższe dane maja charakter historyczny, stanowią opracowanie własne MM Prime TFI S.A. i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Go to top